Zgłoś usterkę online

Oferta klient indywidualny

Podciśnieniowe odwadnianie dachów

Nasza oferta


System odwodnienia dachów np. Geberit Pluvia lub Wavin

Prekursorem w podciśnieniowym odwadnianiu dachów była firma Geberit, opracowała bardzo efektywny system odwodnienia dachów Geberit Pluvia.

Podstawą jego działania jest takie pokierowanie grawitacyjnym przepływem wody, aby uzyskać podciśnienie w rurociągu. Podstawową zaletą systemu Pluvia jest istotna redukcja ilości wpustów dachowych oraz pionów spustowych.

Umożliwia to łatwe prowadzenie rurociągów pod stropem w najwyższej kondygnacji budynku i w najbardziej dogodnym miejscu sprowadzenie pionu do kanalizacji deszczowej, bez uszczerbku dla architektury wnętrza budynku. Kolektory poziome nie wymagają spadków, gdyż duże prędkości przepływu powodują efekt samooczyszczenia rur. Doskonale pracuje zarówno w ogromnych halach, w wysokich budynkach biurowych oraz budynkach mieszkalnych.


Zalety systemu

  • średnica rur jest o połowę mniejsza od średnicy stosowanej w systemie tradycyjnym,
  • duża wydajność przepływu,
  • mniejsza ilość wpustów dachowych,
  • duża prędkość przepływu,
  • mniejsza ilość wpustów dachowych,
  • mniejsza ilość pionów deszczowych.

W związku z powyższym mniej jest robót montażowych i dużej części robót ziemnych, a co za tym idzie zmniejszają się koszty wykonania.

Odwadnianie dachów Kocik Tranów
×