Zgłoś usterkę online

Oferta klient indywidualny

Drenaż

Nasza oferta


Problem z wilgocią w piwnicy

Każdy podpiwniczony budynek może stwarzać problem. Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki następuje zagrożenie - wilgoć wykorzysta wszelkie niedoskonałości izolacji by dostać się do ścian położonych poniżej poziomu gruntu. Może to oznaczać stałe lub okresowe zagrożenie dla piwnicy. Jej zalewanie jest niebezpieczne dla ścian i fundamentów.

Rozwiązaniem problemu jest instalacja drenażowa. Drenaż jest jedynym sposobem na zbieranie nadmiaru wody z otoczenia fundamentów, dla ich ochrony przed zawilgoceniem.

Najpopularniejszy jest drenaż opaskowy z perforowanych rur drenarskich. Rury te układa się wokół ław fundamentowych powyżej ich dolnej i poniżej górnej powierzchni, otacza się obsypką filtracyjną i geowłókniną oraz podłącza do studzienek: kontrolnych (rewizyjnych) i zbiorczej. Wodę zebraną w studzience zbiorczej odprowadza się w takie miejsce, by nie zagrażała budynkowi.


Budowa instalacji drenażowej

Cały układ drenażu opaskowego składa się zazwyczaj z niżej omówionych części:
Drenaż Kocik Tranów
  • Rury drenarskie perforowane.
  • Studzienki. Można je zmontować z gotowych elementów albo z rur kanalizacyjnych o średnicy 200-315 mm. Ich wysokość wynosi zwykle 1-2 m
  • Obsypka filtracyjna. Najczęściej stosuje się żwir lub tłuczeń, którymi obsypuje się rury drenarskie. Chroni to rury przed zatkaniem i ułatwia napływanie wody gruntowej do drenażu.
  • Geowłóknina. Specjalna syntetyczna włóknina przepuszczająca wodę. Stosuję się ją do oddzielenia gruntu rodzimego od obsypki i zabezpiecza ją przed zatykaniem drobinami.
×